2-(1-Methyltetrazol-5-yl)sulfanylethanamine

2-(1-Methyltetrazol-5-yl)sulfanylethanamine

2-(1-Methyltetrazol-5-yl)sulfanylethanamine

英文名称2-(1-Methyltetrazol-5-yl)sulfanylethanamine
CAS 774191-08-1
MDL MFCD05134760
分子式 C4H9N5S 分子量 159.21
询价 sales@hairuichem.com
编号 HR211902
化学名称 2-(1-Methyltetrazol-5-yl)sulfanylethanamine
英文名称 2-(1-Methyltetrazol-5-yl)sulfanylethanamine
CAS 774191-08-1
MDL MFCD05134760

相关产品