2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ,98%NLT

CAS 26853-31-6
몰 포뮬라 C42H83NO8P MolWeight 761.08
문의 yjj@hairuichem.com
Cat.No. HR119703
화학 이름 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
CAS 26853-31-6

관련 상품