[3-(1-Hydroxy-1-methyl-ethyl)phenyl]boronic acid

[3-(1-Hydroxy-1-methyl-ethyl)phenyl]boronic acid

[3-(1-Hydroxy-1-methyl-ethyl)phenyl]boronic acid ,97%

CAS 955369-43-4
MDL MFCD09992906
몰 포뮬라 C9H13BO3 MolWeight 180.01
문의 sales@hairuichem.com
Cat.No. HR223036
화학 이름 [3-(1-Hydroxy-1-methyl-ethyl)phenyl]boronic acid
CAS 955369-43-4
MDL MFCD09992906

관련 상품