4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl

4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl

4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl ,98%NLT

英文名称4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
CAS 114772-54-2
分子式 C14H10BrN 分子量 272.14
询价 sales@hairuichem.com
编号 HR125754
化学名称 4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
英文名称 4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
CAS 114772-54-2

相关产品